Địa chỉ: Ngọc Lâm - Hoàng Thanh
Song song với việc tập huấn kiến thức nhà trường đã tổ chức củng cố thực hiện chuyên đề phát triển vận động cấp trường  cho tập thể giáo viên.
 19/12/15  Tin tức  87
Thực hiện chuyên đề nâng cao chất lượng phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, 11/11 nhóm lớp trường mầm non Hoàng Thanh đã thực hiện tốt chuyên đề đạt kết quả cao trong học kỳ I năm học 2015 - 2016
 19/12/15  Tin tức  70
Lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi khu Đồng Nhĩ trường mầm non Hoàng Thanh tổ chức giao lưu bóng đá
 12/11/15  Tin tức  81
Thực hiện tốt chuyên đề phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non nhà trường đã mua sắm bổ sung đủ đồ dùng dụng cụ cho góc phát triển vận động ở các nhóm lớp.
 26/09/15  Tin tức  57
Nhằm nâng cao sức khỏe cho trẻ và thực hiện tốt chuyên đề phát triển vận động cho trẻ. Trường MN Hoàng Thanh tiếp tục hoàn thiện và bổ sụng đồ chơi ở sân vận động .
 30/01/15  Tin tức  74
Các hoạt động thực hành chuyên đề nâng cao giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non.