Địa chỉ: Ngọc Lâm - Hoàng Thanh
 13/09/20  Tin tức nhà trường  22
Ngày khai trường trở thành dấu mốc quan trọng của mỗi người trên chặng đường học vấn. Nó là sự mở đầu và có tác dụng tạo hứng khởi cho suốt một năm học, nhất là với thầy và trò.